Ciągle rosnące ceny nieruchomości nie napawają optymizmem. Osoby, które od dawna marzą o budowie własnego domu, na pewno zdążyły się zorientować, że działki rolne bywają nawet kilkukrotnie tańsze od budowlanych. Jednak możliwości zakupu takiego gruntu są mocno ograniczone, a budowa domu mieszkalnego na tym terenie wymaga od nas dopełnienia wielu formalności. W tym artykule omówię zmiany wprowadzone przez rząd w roku 2019 i nakreślę kto i na jakich zasadach może nabyć działkę rolną.

Przed trzema laty, w życie weszła ustawa, która uniemożliwiała zakup gruntu powyżej 0,3 ha osobom nieprowadzącym działalności rolniczej, a także osobom, które działalność rolniczą prowadziły krócej, niż 10 lat. Takie działanie miało zapobiec wykupywaniu gruntów przez obcy kapitał, a także zarabianie na spekulacjach i “zajmowanie” ziemi, która nie byłaby wykorzystywana rolniczo. W praktyce jednak, pogrzebało plany wielu ludzi, mających nadzieję na własny dom z dala od miejskiego zgiełku. Napięcia wywołane wejściem w życie ustawy rosły, aż w końcu, w 2018 r. do sejmu trafił projekt jej nowelizacji. Ustawa została podpisana przez prezydenta 27.05.2019, a większość jej zapisów (oprócz jednego artykułu), weszła w życie po 14 dniach, czyli 10.06.

Zmiana dopuszczalnego areału kupowanej działki

Do tej pory, osoba nieprowadząca działalności rolniczej, żeby kupić działkę rolną, musiała szukać takiej, o powierzchni do 0,3 ha. Ograniczeniem tym byli objęci także rolnicy, prowadzący swoją działalność krócej, niż 10 lat. W związku z zachodzącymi zmianami, dopuszczalny areał, który może kupić nierolnik, wzrósł do 1 ha. Taka osoba, może teraz kupić nieograniczoną ilość działek na terenie miasta i jedną, zlokalizowaną na wsi. Jednocześnie odetchnęli młodzi rolnicy, bowiem czas prowadzenia działalności, potrzebny do zakupu większej ilości ziemi także się skrócił – dokładnie o połowę i wynosi teraz minimum 5 lat.

Ziemię nadal trzeba odrolnić

Zmiany dotyczące zasad nabywania działek rolnych nie zniosły jednak konieczności odrolnienia gruntu, jeśli planujemy wybudować na nim budynek mieszkalny. Odrolnienia działki dokonujemy na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Proces ten jest długotrwały i skomplikowany administracyjnie, a zgodę na odrolnienie ziemi, w zależności od klasy działki, będzie musiała wydać gmina, albo nawet sam Minister Rolnictw. Jednak jest to praktyka częsta i możliwa do wykonania. Zakup i odrolnienie działki dobrze jest zlecić pośrednikowi, który zajmie się całym procesem i dopilnuje wszelkich formalności.

Photo by Dave Lowe on Unsplash

Ceny działek rolnych

Decyzja o zaktualizowaniu ustawy została wywołana przestojem w obrocie gruntami rolnymi. Gdy rząd, kilka lat temu, pracował nad projektem ustawy, chciał przede wszystkim zablokować możliwość zarobku spekulantów i ograniczyć czas, kiedy ziemia jest nieuprawiana. Niestety przy okazji zablokował dużą część rynku, co spowodowało ogromną obniżkę cen działek rolnych, przy jednoczesnych, gigantycznych podwyżkach cen gruntów budowlanych. Choć oczywistym jest, że działki budowlane nadal będą sporo droższe od ziemi rolnej, to ich ceny powinny zbliżyć się do siebie. Oznacza to, że każdy, kto chciałby kupić dla siebie kawałek wsi, a później go odrolnić i skorzystać z nadal okazyjnych stawek – powinien się spieszyć, zanim ceny uwolnionych spod restrykcyjnych reguł działek, pójdą w górę.

Photo by Arno Smit on Unsplash

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (ukur) wprowadziła kilka zmian, z których powinni być zadowoleni przyszli właściciele domów. Pozwoli im to kupić większe połacie ziemi i umożliwi przeprowadzkę na łono natury, o której zawsze marzyli. Co sądzisz o zmianach w ustawie? Napisz komentarz!