Rynek nieruchomości w Poznaniu należy do jednego z sześciu największych rynków w Polsce (obok Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Trójmiasta). Ze względu m.in. na liczne inwestycje i bogatą ofertę kulturalną nieruchomości w Poznaniu cieszą się rosnący zainteresowaniem. To z kolei przekłada się na regularny wzrost średnich cen za metr kwadratowy.

Ceny ofertowe mieszkań w Poznaniu: stała tendencja wzrostowa

Ceny ofertowe mieszkań w Poznaniu sukcesywnie rosną – dotyczy to zarówno mieszkań z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Co ciekawe, większy wzrost średniej ceny za metr kwadratowy można zaobserwować w przypadku tych drugich. Jak wynika z danych NBP, jeszcze w IV kwartale 2015 r. osoby chcące kupić w Poznaniu mieszkanie z rynku wtórnego musiały liczyć się ze średnią stawką 5730 zł za metr kwadratowy. Tymczasem pięć lat później – w trzecim kwartale 2019 r. – stawka ta
wzrosła aż do 7188 zł. Tym samym średnia cena za metr kwadratowy nieruchomości z rynku wtórnego wzrosła o nieco ponad 25 proc.
Znacznie mniejsze wahania cen można zaobserwować na rynku pierwotnym, chociaż i tutaj podwyżka jest odczuwalna. W ostatnim kwartale 2015 r. średnia cena metra kwadratowego mieszkania od dewelopera wynosiła 6512 zł. Z kolei w trzecim kwartale 2019 r. – 7380 zł. To wzrost o ok. 13 proc. w stosunku do okresu sprzed niemal pięciu lat.

Średnia stawka cen za metr kwadratowy: kiedy rosła najszybciej?

Analizując bazę cen nieruchomości mieszkaniowych opracowaną przez NBP można także odkryć, w którym momencie – w ciągu ostatnich 5 lat – wzrost cen mieszkań w Poznaniu był zdecydowanie najwyższy.
W przypadku rynku pierwotnego między trzecim kwartałem 2015 r. a trzecim kwartałem 2017 r. ceny utrzymywały się na zbliżonym poziomie (między 6403 a 6512 zł). Po tym okresie można jednak zaobserwować zwiększoną dynamikę wzrostu cen, która utrzymała się do drugiego kwartału 2018 r. (6866 zł za metr kwadratowy. Później kwartalny wzrost cen utrzymywał się na podobnym poziomie. W przypadku rynku wtórnego największy wzrost cen można zauważyć między trzecim a czwartym
kwartałem 2017 r. – z 6080 zł do 6349 zł. W pozostałych okresach wzrost był niemal stały i utrzymywał się na podobnym poziomie.

Ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu: różnice w stawce za metr kwadratowy

Należy jednocześnie pamiętać, że ceny ofertowe mieszkań na ogół mocno różnią się od cen transakcyjnych – niższych od cen proponowanych przez sprzedającego.
Na przykład w trzecim kwartale 2019 r. średnia cena transakcyjna metra kwadratowego na rynku pierwotnym wynosiła 7133 zł, czyli była o 192 zł niższa niż cena ofertowa. Dynamika wzrostu cen transakcyjnych w ciągu ostatnich 5 lat również była zdecydowanie niższa (podwyżki rzędu 50-100 zł za metr kwadratowy w stosunku do poprzedniego kwartału).
Z kolei w przypadku rynku wtórnego można zaobserwować ogromną różnicę między ceną ofertową z trzeciego kwartału 2019 (cena transakcyjna wyniosła średnio 6230 zł). W ciągu ostatnich 5 lat dynamika wzrostu cen transakcyjnych utrzymywała się na zbliżonym poziomie (150-200 zł za metr w stosunku do poprzedniego kwartału).
Powyższe dane pokazują, że koniecznie należy zestawiać ceny ofertowe z transakcyjnymi – umożliwia to realną ocenę możliwości finansowych i pokazuje, jak dużo można wynegocjować (zwłaszcza w przypadku rynku wtórnego). Dodatkowo analiza ostatnich 5 lat pomaga w zrozumieniu, że z
regularnym wzrostem cen mieszkań w Poznaniu mamy do czynienia już od dawna.
Materiał przygotowany we współpracy z portalem GetHome.pl.